Z jakiego powodu adwokat nie powinien się reklamować?

Bez wątpienia, reklama stała się dźwignią handlu i stanowi nieodłączny składnik branży usługowej. Jednak zawody prawnicze, chociaż z pozoru są działalnościami usługowymi, zakwalifikowane zostały do zawodów zaufania publicznego, przez co wyszukiwanie nowych klientów nie może być niezgodne z godnością fachu. Profesja adwokata została ustawowo ograniczona w wielu aspektach. Jednym z przykładów takich ograniczeń jest zakaz reklamowania się. Reklama kancelarii adwokackich poddana została rygorom, które każdy adwokat powinien mieć na względzie chcąc reklamować własne usługi. Już samo odnalezienie się na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie lada wyzwanie, a tym bardziej analiza zgodności działań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy rodzaj promocji został niedozwolony dla adwokata?

Jeśli chodzi o reklamowanie usług adwokackich, w szczególności niedozwolone jest: 

  • umieszczanie reklam w prasie a także pozostałych środkach masowego przekazu;
  • reklamowanie własnej osoby, kancelarii czy działalności podczas wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji gazetowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • odpłatne inspirowanie notatek prasowych oraz programów, które pod pozorem obiektywnej informacji będą służyć promowaniu się adwokata lub jego kancelarii;
  • komentowanie w audycjach prowadzonej przez siebie sprawy.

Oprócz tego Kodeks Etyki Adwokackiej zabrania pozyskiwania petentów w sposób niezgodny z etyką zawodu, korzystania z usług firm pozyskujących petentów, natrętnego narzucania swoich usług, jak również wszelkich pozostałych prób zdobywania klientów z naruszeniem prawa lub przepisów współżycia społecznego.

Jaką metodą adwokat może wypromować swoje usługi?

Wszelkie usiłowanie prowadzenia reklamy kancelarii czy reklamowanie osoby adwokata są bezwzględnie zabronione. Kodeks Etyki Adwokackiej wyraża zgodę na ewentualność zamieszczenia informacji o adwokacie w środkach masowego przekazu. Jednakże i w tej materii wprowadza obostrzenia – adnotacja o działalności adwokackiej musi być precyzyjna, nie powinna wprowadzać w błąd, a jej forma powinna być zgodna z wytycznymi. W związku z tym adwokat został uprawniony do powiadamiania o wykonywanej pomocy prawnej m.in. poprzez rozmieszczanie nowin na dokumentach firmowych, zamieszczanie adnotacji w prasie, w książkach adresowych i telefonicznych a także umieszczanie adnotacji na stronach internetowych.

Dodatkowo, adwokat ma prawo do oznajmiania o własnych preferencjach zawodowych czy też zdolności posługiwania się językami obcymi. Dodatkowo zasady etyki zawodowej dają możliwość adwokatom na umieszczanie oznaczeń o prowadzonej firmie na obiektach siedzib kancelarii a także posługiwanie się poprzez adwokatów tytułami naukowymi.
Trzeba mieć na uwadze, iż informacja została dozwolona, reklama jest zakazana. Adwokat za próbę pozyskiwania petentów na sposób niezgodny z etyką zawodu podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Źródło: Strona www adwokata z Warszawy