Typy usług księgowych

Usługi księgowe stanowią fachowe wsparcie ekonomiczne w dużym obszarze. Nadzorowanie usług księgowych dotyczy m. in. projektowania podsumowań ekonomicznych, obsługiwania biura kadr i wynagrodzeń, rachunkowości itd. Do najczęstszych usług księgowych zaliczamy przede wszystkim:

 • ciężar fiskalny rejestrowany,
 • porządkowanie i archiwizacja dokumentów {księgowych|rachunkowych|,
 • spisywanie podatkowej księgi zysków oraz strat,
 • opracowywanie z całego roku sprawozdań,
 • przygotowywanie podsumowań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • wsparcie w zarejestrowaniu zakładu,
 • prowadzenie spisu środków trwałych, właściwości niepieniężnych ,a także prawnych , a także wyposażenia,
 • spisywanie kompletnych sprawozdań pieniężnych,
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych,
 • obliczenia PIT,
 • pozostałe usługi księgowe.

Dowiedz się więcej: usługi księgowe Kobyłka Perita