Praworządność po naszej stronie

Nie można jakkolwiek zaprzeczyć, że praworządność jest jednym z filarów społeczeństwa nie tylko naszego kraju, ale także mnóstwa innych. Zjawisko to zapewnia wysoki komfort życia dla obywateli, którzy mają gwarancję tego, że różnorakie konflikty będą rozwiązywane sprawiedliwie, kryminaliści skutecznie osądzani, a na wyroki sądów nikt nie będzie miał zgubnego wpływu. Oczywiście warto mieć świadomość, że nie są to jedyne cechy szczególne praworządności – jest ich o wiele więcej. W dzisiejszych czasach jest to temat, który bez wątpienia dobrze jest regularnie poruszać. Bez praworządności bowiem nasze społeczeństwo nie funkcjonowałoby przesadnie dobrze – jest to swoisty fundament, na którym budujemy nasze państwo, nasz naród, naszą tożsamość oraz poczucie bezpieczeństwa. Z tego względu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić na krótki wywód na temat poszczególnych aspektów praworządności.

Wolne media

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że praworządność nie wiąże się tylko i wyłącznie ze skutecznym działaniem organów sądowniczych, ale także należy położyć nacisk na różnego typu kwestie czysto społeczne. Pośród nich wyszczególnić trzeba bez wątpienia wolne media, które muszą działać sprawnie, być niezależne i nie mogą być w żaden sposób ograniczane czy cenzurowane przez państwo ani inne czynniki. Dzięki temu obywatele mają gwarancję korzystania z informacji z różnych źródeł, opinii oraz reportaży tworzonych przez niezależnych publicystów i dziennikarzy. Wolność słowa jest podstawą nie tylko wolności mediów, ale także w znacznie bardziej szerokim ujęciu właśnie praworządności. Jeśli media są w jakikolwiek sposób atakowane lub ograniczane, to jest to zjawisko niewyobrażalnie przykre i zgubne, które godzi w praworządność, na jaką zasługują wszyscy obywatele.

Wolność zgromadzeń

Następnym bez wątpienia kluczowym czynnikiem praworządności jest wolność do organizowania różnego rodzaju protestów, marszów czy też innego rodzaju form poparcia lub sprzeciwu różnorakim zjawiskom, z reguły powiązanych z działaniami obecnej władzy. Niezwykle kluczowe jest to, aby obywatele mogli nie tylko jeśli chodzi o wyrażanie swoich opinii, ale również manifestowania ich, niezależnie od tego, z jakiego rodzaju poczynaniami rządu zgadzają lub nie – jest to potężny filar zarówno praworządności, jak i demokracji.

Sprawnie działająca machina urzędnicza

Żeby mieszkańcy danego państwa mogli mieć satysfakcję z pełni swoich praw oraz mieli możliwość dokonywania pewnych czynności, kluczowe są odpowiednio działające urzędy. Każdy z nas ma do czynienia z tego rodzaju instytucjami i regularnie mamy do załatwienia pewne sprawy, które należy w takowych rozwiązać – korupcja wśród urzędników jest zatem niedopuszczalna i żaden organ władzy nie powinien w jakikolwiek sposób wpływać na ich funkcjonowanie.

Równość względem prawa

Nikt nie może być “lepszy” jeśli chodzi o sprawy karne. Każdy z nas powinien przestrzegać tych samych zasad, ponosić identyczną odpowiedzialność za swoje czyny oraz otrzymywać dokładnie taki sam wymiar kary regulowany odpowiednimi kodeksami. Nie może być sytuacji, w której są równi i równiejsi w kwestii prawa – mamy wtedy do czynienia ze znaczną skazą na praworządności.

Prawo do sprawiedliwego procesu i niezależni prawnicy

Praworządność opiera się na tym, że każdy z nas zasługuje na sprawiedliwy proces i odpowiedniego prawnika, niezależnie od tego, w jakiej sprawie toczy się postępowanie. W sądzie może reprezentować nas adwokat lub radca prawny z przydziału, lecz możemy również pokusić się o wynajęcie zaufanego fachowca w tej dziedzinie. Na działania i decyzje prawników również państwo nie może w jakikolwiek sposób wpływać, gdyż znacznie gryzie się to z ideą praworządności.

Wolne wybory

Podejmowanie decyzji odnośnie skład uobecnego rządu jest jedną z podstaw zarówno demokracji, jak i praworządności. Kiedy w kraju nie mogą odbyć się wolne wyboru, to nie można oznajmić, że żyjemy w wolnym kraju, jeśli ten jest zadeklarowany jako państwo demokratyczne – mowa między innymi o kraju, w którym żyjemy. Z pewnością każdy prawnik to stwierdzi. W dzisiejszych realiach trudno wyobrazić sobie komfortowe życie w państwie, w którym władza nie jest wybierana w wolnych wyborach – spójrzmy między innymi za nasze wschodnie granice i obecną sytuację chociażby na Białorusi.

Walczmy o praworządność

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że praworządność jest jednym z najbardziej potrzebnych elementów funkcjonowania wszystkich cywilizowanych państw. Z tego powodu z tym musimy troszczyć się o swoje prawa i domagać się praworządności na wszelkie możliwe sposoby.

Bibliografia:

  1. adwokatklodzko.com