Czynności notarialne, w których niezbędna jest pomoc notariusza

Każdy z nas pewnego dnia znajdzie się w sytuacji, kiedy konieczne stanie się pójście do notariusza. Wykaz usług notarialnych jest bardzo długi i zróżnicowany. Wedle prawa notariusz to profesja zaufania publicznego, w niektórych momentach nazywa się go także urzędnikiem państwowym jak i funkcjonariuszem publicznym. Jak widać, jak to niezwykle odpowiedzialna rola, zatem osoba będąca na tym stanowisku miała obowiązek przejść szereg zagadnień przygotowujących do zawodu. 

Notariusz z Legionowa – kim jest?

Notariusz to osoba, która desygnowana jest w sytuacji, gdy strony chcą nadać jakiemuś precedensowi formę prawną – notarialną. Jest to postać zobowiązana do doglądania odpowiedniego ciągu spraw interesanta oraz ochroną jego praw. Notariusz to prawoznawca, który jest upoważniony do sporządzania tak zwanych aktów notarialnych, do których według krajowego prawa niezbędna jest pomoc notariusza. Na dodatek notariusz jest zobowiązany do udzielenia petentowi wszystkich porad potrzebnych do zakończenia sprawy.

Oprócz obowiązków, notariusz posiada też praktyki, które musi respektować. Na przykład nie ma prawa realizować czynności notarialne, które odnoszą się do jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – nie obejdzie się bez pomocy notariusza

W wypadku, gdy zastanawiasz się nad nabyciem nieruchomości, domu czy mieszkania – potrzebna będzie pomoc notariusza. W wypadku umów sprzedaży związanych z działkami notariusz ma obowiązek opracować akt notarialny, który sprzedający i kupujący powinni podpisać. W przypadku oczekiwania na powierzenie działki istnieje również możliwość poświadczenia umowy przedwstępnej. W sytuacji, gdy zbywający się nie będzie spełniał obowiązków z umowy, kupujący ma prawo dobiegać swych praw na drodze sądowej.

Testament – niezbędna pomoc notariusza

Według prawa testament niezapewniony przez notariusza jest równie wiążący, co ten poręczony. Natomiast czy jest on bezporny? W momencie, gdy chcemy mieć przekonanie, że nasza ostatnia wola zostanie spisana wiecznie i niepodważalnie, powinniśmy zaczerpnąć usług notarialnych. Notariusz stworzy oświadczenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Umowa najmu u notariusza

Istnieje duża ilość sytuacji, gdy nie myślimy o tym, żeby sporządzić umowę najmu sygnowaną przez notariusza. Jest to spory błąd, który może skutkować negatywnymi następstwami w sytuacji komplikacji z wynajmującym lub właścicielem lokalu. Kiedy wynajmujemy jakiejś osobie mieszkanie, umowa notarialna może stać się wybawieniem, gdy nie mamy do końca zaufania do lokatorów. W momencie dociekania żądań mamy solidną podkładkę i jesteśmy chronieni przez prawo. Ceny tych umów są dużo niższe, niż w przypadku sporządzenia standardowego aktu notarialnego.

Źródło informacji: notariusz-legionowo.com.pl