Co to jest księgowość uproszczona?

Mała księgowość jest jedną z metod rozliczania przedsiębiorcy lub osoby fizycznej z fiskusem. Potocznie nazywa się to mała księgowość. Precyzyjniej mówiąc są trzy sposoby: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany a także podatkowa księga przychodów i rozchodów. Wymogiek korzystania z tego sposobu jest przychód mniejszy niż 2 000 000 euro. W sytuacji, kiedy limit ten zostanie przekroczony, nieuniknione jest wprowadzenie pełnej księgowości. Warto wspomnieć, że ten sposób rozliczenia może być prowadzony osobiście przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność, nie ma obowiązku zatrudniania księgowego. Jedynym warunkiem jest znajomość podstawowych przepisów prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Dla kogo jest księgowość uproszczona?

Każdy właściciel firmy po otwarciu działalności gospodarczej staje przed pytaniem jaką księgowość prowadzić? Próg dochodów liczy się jest po kursie ogłoszonym przez NBP 30 września w rok, który poprzedza dany rok obrotowy. Jest to podstawowe kryterium. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia zastosowanie metod rozliczania małej księgowości. Podmioty mogące stosować księgowość uproszczoną to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.

Najważniejsze informacje na temat księgowości uproszczonej

Księgowość uproszczona to przede wszystkim nieskomplikowane sposoby rejestrowania informacji finansowych przedsiębiorstwa. Każda z tych metod ma za zadanie w nieskomplikowany sposób opodatkować finanse przedsiębiorstwa, a także w miarę możliwości nie generować dodatkowych kosztów. Jest to o tyle prosta metoda, że większość właścicieli firm może poradzić sobie z nią osobiście. Jakie są sposoby prowadzenia księgowości uproszczonej?

  • Karta podatkowa – w tym przypadku kwota podatku jest stała- nie zależna od powstałych dochodów. Kwota podatku liczona jest na podstawie informacji o prowadzonej działalności, ilości zatrudnionych oraz o ilości mieszkańców danej miejscowości. Zazwyczaj nie każdy właściciel firmy może skorzystać z tego sposobu, ponieważ ma on dosyć zawiłe kryteria.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokumentację, w której zapisuje są wszystkie koszty i przychody przedsiębiorstwa. Na tej podstawie wyliczany jest podatek. Jest to powszechna metoda, a jaj plusem jest to, że przedsiębiorca nie płaci podatku w jeśli nie ma zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tej metodzie chodzi o to, aby przedsiębiorca zapłacił pewną kwotę podatku, który zależy od rodzaju działalności. Wadą tego jest, że jeśli przychody są mniejsze od kosztów, nadal jest konieczność opłacenia podatku. 

Księgowość pełna a uproszczona

Oczywiście niektóre spółki nie mogą wybrać jeśli chodzi o wybór rozliczania się z US. Posiadają prawnie narzucony nakaz prowadzenia pełnej księgowości- tak jest w sytuacji spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich podmiotów gospodarczych, których dochody przewyższają kwotę 2 000 000 euro. Można powiedzieć, że księgowość uproszczona jest tylko dla niektórych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość w teorii każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Należy tylko pamiętać, że nie zawsze jest to opłacalne w przypadku małych podmiotów.